Voorstelling


Voorstelling Voka LAN Zennevallei

De LAN Zennevallei is het “Lokale Actieve Netwerk” van ondernemingen die gevestigd zijn in de regio van de Zennevallei en een deel van het Pajottenland.  De LAN werd in mei 2010 opgericht door enkele ondernemers uit onze regio die momenteel het bestuur vormen.

Onze LAN fungeert als de lokale antenne voor Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde. Door ondernemers uit onze regio te verenigen en nauwer te laten samenwerken, beoogt onze LAN de slagkracht van deze ondernemingen te vergroten en het economisch weefsel in de regio te verbeteren.

De LAN Zennevallei is dus in de eerste plaats een ontmoetingsplaats die ondernemingen uit onze regio samenbrengt en hun belangen behartigt. Concreet gebeurt dit op diverse manieren:

  • het bevorderen van contacten en samenwerking tussen de leden van onze LAN via allerhande activiteiten zoals bedrijfsbezoeken bij bedrijven uit de regio, lunch meetings, infosessies, netwerkactiviteiten, enz
  • het nemen van initiatieven rond praktische problemen en pijnpunten waarmee ondernemingen uit onze regio worden geconfronteerd (mobiliteit, veiligheid, ruimtelijke ordening, … )
  • het onderhouden van contacten en samenwerking met de lokale overheden omtrent thema’s die onze leden aanbelangen

De LAN Zennevallei organiseert  minstens 3 activiteiten per jaar.