Het gemeentebestuur van Zaventem nodigt bedrijfsleiders en geïnteresseerden uit op een informatiemoment i.v.m. de organisatie van de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen in Zaventem.  Het informatiemoment wordt georganiseerd op maandag 11 januari 2016 om 17:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in de Diegemstraat 37 te 1930 Zaventem.

De federale regering informeerde het gemeentebestuur van Zaventem per brief dat ze FEDASIL (d.i. de federale overheidsdienst die in staat voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen)  opdracht gaf om een bedrijfsgebouw gelegen in de Excelsiorlaan 40 te Zaventem om te bouwen tot een centrum voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. De federale regering nam deze beslissing op basis van een voorstel van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken.

 

Meteen heeft het gemeentebestuur een gesprek gevraagd met de verantwoordelijken van Fedasil. De directeur van Fedasil gaf onlangs een toelichting aan het gemeentebestuur over de aanpak van de noodzakelijke infrastructuurwerken aan het gebouw alsook over de werking en het doel van het tijdelijk noodopvangcentrum. Het gemeentebestuur wees op een aantal cruciale aandachtspunten, die ten gronde moeten worden uitgewerkt en opgelost, voor het gemeentebestuur toestemming kan geven voor de opening van het tijdelijk centrum. Het te verbouwen bedrijfspand  moet 100% voldoen aan alle eisen m.b.t. veiligheid en gezondheid.

 

Infomoment

Vanuit Fedasil wordt een samenwerkingsovereenkomst gehanteerd. Dit omvat een veiligheidsprotocol en een huishoudelijk reglement waarin afspraken met de gemeente en beheer van het centrum worden beschreven. Het standpunt van de gemeente is dat de samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement voor het beheer van het centrum op maat van deze specifieke Zaventemse situatie moet worden uitgedokterd en dit in nauwe samenwerking met Zaventemse veiligheids- en hulpdiensten, alsook met de dienst burgerzaken. De betrokkenheid van de mensen uit de omgeving van het centrum is uiterst belangrijk voor het gemeentebestuur. Daarom organiseert het gemeentebestuur samen met Fedasil een informatiemoment waarop vragen kunnen gesteld worden .

 

Tijdens het informatiemoment op 11 januari zullen verantwoordelijken van Fedasil woord en uitleg verschaffen over de stand van zaken betreffende opvang van de vluchtelingen in het gebouw, de dagelijkse werking van een tijdelijk opvangcentrum en manier waarop de contacten met de omgeving en omwonenden worden georganiseerd.

 

Inschrijven

Vanuit praktische overwegingen vraagt het Zaventemse gemeentebestuur om uw aanwezigheid te melden via een inschrijvingsformulier met de naam ‘infomoment noodopvang vluchtelingen.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on Pinterest