Tijdens een gezamenlijk bestuursoverleg op 3 september, werd de fusie tussen beide Lokale Actieve Netwerken officieel gemaakt. Een logische stap, want er is de geografische nabijheid en de parallel in dossiers die door beide besturen behartigd werden, nl. mobiliteit en de relatie tussen lokaal onderwijs en arbeidsmarkt.

 

We stellen het bestuur graag aan u voor.

 

Beide LAN’s werden in 2010 opgericht en fungeren als de lokale antennes voor Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde. De missie van het samengesmolten LAN blijft dezelfde: ondernemers uit onze regio verenigen en nauwer laten samenwerken, om zo de slagkracht van deze ondernemingen te vergroten en het economisch weefsel in de regio te verbeteren.

 

ilse.balis@voka.be

 

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on Pinterest