Logo - BeeldVoka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde en Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven kondigen de unanieme beslissing van hun beide Raden van Bestuur aan om te fuseren en zo een nieuwe gemeenschappelijke vzw te creëren onder de naam Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. De werking van deze nieuwe provinciale vzw zal van start gaan op 1 januari 2016.

 

 

Erwin Ollivier, de huidige Voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde, zal het voorzitterschap op zich nemen. Benny Smets, huidig Voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven wordt vice-Voorzitter.

 

De algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant wordt Peter Van Biesbroeck, huidig algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven. Zijn collega Paul Hegge bouwde de voorbije 10 jaar, als algemeen directeur, de Kamer van Koophandel Halle- Vilvoorde uit tot een performante organisatie ten dienste van de ondernemers in de regio en Vlaanderen en tot een competentiecentrum rond complexe dossiers. Jarenlang was hij de onstuitbare voorvechter van bedrijfsbelangen op en rond de nationale luchthaven en lobbyde hij met zijn team voor  mobiliteitsverbetering in de hele regio en specifiek op en rond de Brusselse ring, voor interregionale samenwerking met Brussel, voor reconversie van bedrijfsterreinen en voor zoveel meer. Met de aangekondigde fusie, het laatste grote objectief, is voor Paul het moment aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan. In aanloop naar de fusie per 1 januari zal hij nog een aantal lobbydossiers uit de regio Halle-Vilvoorde en Brussel opvolgen, zodat Peter zich ten volle op de praktische kant van de fusie kan concentreren.

 

De hoofdzetel van de nieuwe vzw zal in Leuven gevestigd zijn. De kantoren in Vilvoorde blijven behouden en de regiowerking zal van daaruit gegarandeerd blijven.

 

Breder en dieper aanbod voor Voka-leden

Het inhoudelijk strategisch plan 2016-2018 voor de nieuwe Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant werd net voor de zomer gemeenschappelijk uitgetekend door beide Bestuurscomités en directies van beide Kamers en vormde de aanleiding om de fusie concreet uit te werken.

 

Het doel van de eengemaakte Kamer is om het aanbod naar onze leden toe te verbreden én te verdiepen. Deze bundeling van krachten zal zorgen voor een ruimere dienstverlening enerzijds en anderzijds voor verscherpte competenties van onze medewerkers door hen meer focus te geven op hun werkdomein. Daarbij zal veel aandacht besteed worden aan de nabijheid met de ondernemers uit de hele regio Vlaams-Brabant en aan de manier waarop die nabijheid via de werking nog versterkt én nog beter verankerd kan worden. De nieuwe vzw zal in totaal een 40-tal medewerkers tellen.

 

“Wij kijken vol vertrouwen de toekomst tegemoet en de realisatie van de doelen van de nieuwe Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant”, aldus Erwin Ollivier, voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde, en Benny Smets, voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven.

 

Meer info

Peter Van Biesbroeck
T 016 22 26 89
GSM 0473 78 82 49

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on Pinterest